การตรวจรับรอง  SIDCER – FERCAP ปี 2016

กิจกรรมอบรม SOP  จำนวน 2 ครั้ง

        1. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ วิธีดำเนินการมาตรฐาน  ฉบับที่ 6.0 ”

           (STANDARD  OPERATION  PROCEDURE) ระหว่าง วันที่ 1 – 2 กันยายน 2560 ณ Bird  and  Bee  Resort  พัทยา  จ.ชลบุรี 

       2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ วิธีดำเนินการมาตรฐาน  ฉบับที่ 6.0 ”

           ( STANDARD  OPERATION  PROCEDURE) วันที่ 11 มกราคม 2562 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ 

การอบรมโครงการ “การพัฒนางานวิจัยและขับเคลื่อนงานวิจัยทางการแพทย์ ปี 2562” ระหว่างวันที่  23 – 24 พฤษภาคม  2562 ณ โรงแรมสยามแอทสยาม  ปทุมวัน  กรุงเทพฯ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ การเขียน Manuscript  เพื่อพัฒนางานวิจัยกรมแพทย์ทหารบก” ระหว่างวันที่  31  กรกฎาคม – 2 สิงหาคม  2562 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์  พัทยา  จ.ชลบุรี 

การอบรมจริยธรรมการวิจัยในคนและการปฏิบัติทางคลินิกที่ดี  ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่  12 – 13  กันยายน  2562 ณ ห้องประชุมพลโทผ่อง-จำลอง  มีคุณเอี่ยม  อาคารพัชรกิตติยาภาชั้น 10 โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า 

macityhotel.com
Porn Adult xxx film Adult porn porntrixx fullxxxpornvid pornvidwatch xxxsextres
Free sex tube Hot porn movies Best porn film
Xxx porn tube
www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex