เข้าใช้งานระบบ

ขณะนี้มีผู้เข้าเว็บไซต์

มี 24 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ปฏิทินกิจกรรม

October 2022
S M T W T F S
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

แบบสำรวจ

ท่านเข้ามาเว็บไซต์นี้บ่อยแค่ไหน

ทุกวัน - 66.7%
2 - 3 วันต่อครั้ง - 11.1%
สัปดาห์ละครั้ง - 11.1%
เดือนละครั้ง - 11.1%

Total votes: 9
The voting for this poll has ended

คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ.  กำหนดประชุมพิจารณาครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ต.ค.65 ณ ห้องประชุม ระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. จำนวน 2 รอบ ดังนี้.-

 

รอบที่ 1  วันอังคารที่ 11 ต.ค.65

รอบที่ 2  วันพฤหัสบดีที่ 20 ต.ค.65


ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ก.ย.65

รอบวันอังคารที่ 13 ก.ย.65 ผลการพิจารณา  

รอบวันพฤหัสบดีที่ 15 ก.ย.65 ผลการพิจารณา  

 

ระบบ Online Submission Website: www.irbrta-research.com      

เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

Download คู่มือการใช้งาน Submission Online 

แจ้งเพื่อทราบ 

การเริ่มใช้ระบบ  Online Submission 

เนื่องจากสถานการณ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 19 และ การปรับระบบงานพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก สู่การใช้งานบนระบบฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ตามนโยบาย กรมแพทย์ทหารบก สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. จึงขอปรับแนวทาง การรับพิจารณาโครงการวิจัย โดยจะเริ่มใช้ระบบการรับพิจารณาแบบ Online Submission 

ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป 

จึงขอความร่วมมือ ให้ ผู้วิจัย/ ผู้ประสานงาน ส่งโครงการวิจัยผ่านระบบ  Online Submission ตาม ลิงค์ด้านล่าง” สำหรับกรณีเกิดปัญหา ขัดข้องในการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว กรุณาติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลและประสานการจัดการได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้.- 

  • ส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก /ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพิจารณาใหม่ตามมติที่ประชุม  เบอร์  099-5163693 คุณสุพรรณวิสา (คุณออม)
  • โครงร่างการวิจัยปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง Expedited  เบอร์  094-2065699 คุณพรรษพร (คุณดา)
  • โครงร่างการวิจัยปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง Full Board  เบอร์  081-4121326 คุณกาญจนา (คุณกานต์)
  • Amendment / SAE / SUSAR / IDMC  เบอร์  085-4476770 คุณวราภรณ์ (คุณน้อง)
  • Deviation/ Progress/ Final/ Correspondent/ Terminate  เบอร์  088-6762607 คุณกชกร (คุณฟ้า)

  ระบบฐาน Online SubmissionWebsite : www.irbrta-research.com  

 Tel: 086-7761807 มือถือ กลางสำนักงานฯ

E-mail : irbrta@yahoo.com

หมายเหตุ : ผู้วิจัยหรือผู้ประสานงาน ที่มีความประสงค์จะส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก (Initial Submission) ทางสำนักงานฯ ขอปรับแนวทางการรับพิจารณาโครงการวิจัย โดยใช้ระบบการรับพิจารณาแบบ Online Submission (หากมีการเปลี่ยนแปลงขอให้ติดตามหน้าเว็บไซต์นี้) 

 ประกาศแนวทางปฏิบัติงานของสำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 

 ประกาศขอความอนุเคราะห์ขอความร่วมมือในการติดต่อประสานงานทางระบบอิเลคทรอนิกไฟล์ 

 ประกาศขอความร่วมมือปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการวิจัยในมนุษย์ 

วีดีโอคลิปเชิญชวนอาสาสมัครเข้าร่วมงานวิจัย  

จัดทำโดย คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก

.อ.สุธี  พานิชกุล ประธานคณะอนุกรรมกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก 

เป็นผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก

รับรางวัล  ThaiTECT's EC/IRB Award 2019

ที่มอบให้กับคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. (IRBRTA) จากการโหวตคัดเลือดให้ได้รับรางวัลนี้

จากเครือข่ายความร่วมมือการวิจัยทางคลีนิกเพื่อความเป็นเลิศ (ThaiTECT's)

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมเดอะสุโกศล กรุงเทพฯ

 

พิธีลงนามความร่วมมือในการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคนแบบสหสถาบัน

ระหว่าง มูลนิธิส่งเสริมการศึกษาวิจัยในคนในประเทศไทย สถาบันภาคี และ วช.

ในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมราชดำริ ชั้น ๑ โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง

โดย พล.ต.ชาญชัย  ติกขะปัญโญ ผู้แทน เจ้ากรมแพทย์ทหารบก เป็นผู้ร่วมลงนาม

เอกสารประกอบการยื่นขอรับการพิจารณา (ใช้ Font TH Sarabun PSK 14) 

- RF 01_2563  แบบรายงานการส่งโครงร่างการวิจัย  

- RF 08_1_2563  คู่มือการเขียนโครงร่างการวิจัย  

- RF 08_2_2563  แบบเสนอโครงร่างการวิจัย   

- RF 09_1_2563  เอกสารชี้แจงข้อมูลและหนังสือยินยอมแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ  

- RF 09_2_2563 เอกสารชี้แจงข้อมูลสำหรับการรายงานกรณีศึกษา 

- RF 09_3_2563 เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่อาสาสมัครในโครงการวิจัยเกี่ยวกับมนุษยพันธุ์ศาสตร์/วัตถุชีวภาพ  

- RF 10_2563 แบบประวัติผู้วิจัย ผู้ร่วมวิจัยและที่ปรึกษา (ลงลายมือชื่อกำกับ ระบุวันที่)  

- RO 01_1_2563 หนังสือข้อตกลงรักษาความลับของข้อมูล (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- RO 01_2_2563 หนังสือข้อตกลงในการดำเนินการวิจัย (ต้องลงลายมือชื่อตามจำนวนผู้วิจัย และที่ปรึกษา)

- ให้แนบหลักฐานการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ (GCP) มาด้วยทุกครั้ง ของผู้วิจัย ผู้ร่วม หรือที่ปรึกษา

- แบบฟอร์มเก็บข้อมูล/แบบบันทึกข้อมูล/แบบสอบถาม/แบบสัมภาษณ์

- ส่งอิเล็กทรอนิกส์ File ทาง E-mail หรือส่ง แผ่น CD ที่เป็น File Word และ PDF 

- บันทึกข้อความจากกองหรือหน่วย จำนวน 1 ชุด (ตัวอย่าง )

- ส่งเอกสาร จำนวน 4 ชุด (download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์นี้)

 หมายเหตุ :

1) ทุกแบบฟอร์มต้องระบุ Version....Date....(ทุกหน้า ทุกแผ่น)

2) ให้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ก่อนยื่นเสนอโครงร่างการวิจัยพิจารณา

     สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก ได้มีการปรับเปลี่ยน SOP ฉบับ 7.0 และแบบฟอร์มต่างๆ ใหม่ทั้งหมด   ซึ่งจะเริ่มนำแบบฟอร์มใหม่มาใช้ ตั้งแต่ มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยสามารถ Download แบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์  www.irbrta.pmk.ac.th หรือ www.amed.go.th/rtamed/irbrta

    จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ Web site    

 


ก่อนยื่นโครงร่างการวิจัย

ห้ผู้วิจัยนำเอกสารโครงร่างการวิจัย จำนวน 1 ชุด มาติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของเอกสารก่อนยื่นเสนอพิจารณาโครงร่างการวิจัย

ประกาศราชกิจจานุเบกษา

ราชกิจจานุเบกษา

ลง 14 ต.ค.56

 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยอมรับคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน ที่พิจารณาโครงการวิจัยทางคลินิกเกี่ยวกับยา

การขอค้น และสำเนาเอกสาร

1. กรณีผู้วิจัยต้องการค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้วิจัยต้องส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560)  จำนวน 1 ฉบับ

2. กรณีผู้อื่นต้องการขอค้นและทำสำเนาเอกสาร ผู้ขอต้องได้รับความยินยอมจากเจ้าของโครงการวิจัย (ผู้วิจัย) โดยทำหนังสือบันทึกข้อความลงลายมือชื่อผู้วิจัยรับรอง พร้อมส่งแบบรายงานการขอค้นเอกสารโครงการวิจัย (RO 13_2560) จำนวน  1  ฉบับ

macityhotel.com
Porn Adult xxx film Adult porn porntrixx fullxxxpornvid pornvidwatch xxxsextres
Free sex tube Hot porn movies Best porn film
Xxx porn tube
www.realpornfilms.com
Free xxx video Free sex Adult xxx clips
Free adult film Adult xxx tube Hd porn video Hd sex