คณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย พบ. มีกำหนดจัดประชุมพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน ก.ค. 67 ณ ห้องประชุมระพี สาคริก ชั้น 3 อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา วพม. เวลา 13.00 น. จำนวน 2 รอบ ดังนี้.-
 

 

รอบที่ 1 วันอังคารที่ 9 ก.ค. 67
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 18 ก.ค. 67
ผลการพิจารณาโครงร่างการวิจัย ประจำเดือน มิ.ย. 67
รอบที่ 2 วันพฤหัสบดีที่ 20 มิ.ย. 67 ผลการพิจารณา

 

ระบบฐาน Online Submission

เริ่มใช้ตั้งแต่ วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

ขอให้ ผู้วิจัย/ผู้ประสานงาน ส่งโครงการวิจัยผ่านระบบ Online Submission ตามลิงค์นี้ 

 www.irbrta-research.com

สำหรับกรณีเกิดปัญหาขัดข้องในการดำเนินงานตามแนวทางดังกล่าว กรุณาติดต่อ เพื่อสอบถามข้อมูลและประสานการจัดการได้ โดยติดต่อเจ้าหน้าที่ดังนี้.-
  • ส่งโครงร่างการวิจัยเพื่อพิจารณาครั้งแรก/ปรับปรุงแก้ไขเพื่อพิจารณาใหม่ตามมติที่ประชุม เบอร์โทร 099-5163693 คุณสุพรรณวิสา (คุณออม)
  • โครงร่างการวิจัยปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรอง Expdited เบอร์โทร 094-2065699 คุณพรรษพร (คุณดา)
  • โครงร่างการวิจัยปรับปรุงแก้ไขเพื่อรับรองFull board เบอร์โทร 081-4131326 คุณกาญจนา (คุณกานต์)
  • Amendment /SAE/ SUSAR/ IDMC เบอร์โทร 085-4476770 คุณวราภรณ์ (คุณน้อง)
  • Deviation/ Progress/ Final/ Correspondent/ Terminate เบอร์โทร 088-6762607 คุณกชกร (คุณฟ้า)

ระบบฐาน Online Submission Website : www.irbrta-research.com 

Tel: 086-7761807 มือถือ กลางสำนักงานฯ
E-mail : [email protected], [email protected]