สำนักงานคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการวิจัย กรมแพทย์ทหารบก

อาคารพระมงกุฎเกล้าเวชวิทยา ชั้น 5  วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

317/5 ถนนราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร. 02-763-4297 , 02-763-4270

โทรสาร : 02-3549011

Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.